ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

کتاب «عناوین ثانوی و حقوق خانواده» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

سایت حقوقی دادآور
کتاب «عناوین ثانوی و حقوق خانواده» تالیف حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا که از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است، در شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه، در گروه علمی حقوق و علوم سیاسی به عنوان اثر تحسین شده انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از قم، کتاب حاضر عناوین ثانوی و ارتباط آن با حقوق خانواده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. عناوین ثانوی در فقه اسلامی، مستند و منشأ احکامی هستند که کاربرد آنها، ویژه موارد غیرعادی است. این عناوین یا احکام، به اعتبار این که در رتبه ای متأخر از احکام معمولی و اولی قرار دارند، به عناوین یا «احکام ثانوی» نام گذاری شده اند.

در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، متأثر از فقه اسلامی، قوانینی وجود دارند که برای موارد خاص و شرایط غیر عادی وضع شده‌اند. قوانین مربوط به خانواده، از جمله اینها است.

این کتاب به دلیل تبیین موضوع و کارکردهای آن به ویژه در حقوق خانواده و نیز بررسی ساز و کار قانون گذاری بر مبنای عناوین ثانوی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و می تواند پاره ای از نیازهای حکومت اسلامی در بخش تقنین و قضا را تأمین کند.

مؤلف این کتاب، با هدف تبیین علمی موضوع یادشده و تأمین پاره ای نیازهای دستگاه های تقنینی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران، «مبانی، مصادیق، و شرایط عناوین ثانوی» و «کارکردهای ایجابی و سلبی» آن را به بحث و تفحص گذاشته است. وی همچنین «نحوۀ تکوین»، «بایسته های تقنین قواعد ثانوی» و «قواعد ثانوی حقوق خانواده» را در جمهوری اسلامی ایران بررسی و ارزیابی کرده است.

بخش اول این کتاب، ذیل عنوان مبادی و مبانی، به مهم ترین مباحث پایه ای تحقیق توجه می شود. و در این بخش به ترتیب مباحث مفهوم شناسی، مصداق های عناوین ثانوی، سنجه های شناسایی عناوین و احکام ثانوی، مبانی عناوین ثانوی، و شرایط اثر گذاری عناوین ثانوی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بخش دوم کارکردهای عناوین ثانوی در حقوق خانواده بررسی شده است. کارکرد سلبی و ایجابی عناوین ضرر و حرج، کارکرد سلبی و ایجابی عنوان شرط، و کارکرد سلبی عناوین اکراه و اضرار فصل های سه گانه بخش دوم این کتاب هستند.

تقنین قواعد ثانوی در حقوق خانواده عنوان بخش سوم کتاب است. در این بخش پیشینه و تحولات عناوین ثانوی در حقوق خانواده، نحوه تکوین قواعد ثانوی در حقوق ایران، و بایسته های تقنین قواعد ثانوی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در بخش چهارم و بخش پایانی کتاب، عناوین و احکام ثانوی در حقوق خانواده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. عناوین ثانوی و تشکیل خانواده، عناوین ثانوی و روابط زوجین، عناوین ثانوی و انحلال خانواده، عناوین ثانوی و حقوق محجورین عناوین فصل های بخش پایانی هستند.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط