ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

جلد سوم كتاب «اصول فقه كاربردی» با موضوع اصول علمیه و تعارض ادله منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

سایت حقوقی دادآور
جلد سوم كتاب «اصول فقه كاربردی» به قلم حسین قافی و سعید شریعتی با موضوع اصول علمیه و تعارض ادله منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، مجموعه سه جلدی «اصول فقه كاربردی» در شش فصل به بررسی مباحث اصولی می‌پردازد. فصل‌های اول و دوم با عنوان «كليات و مفاهيم» و «مباحث الفاظ» در جلد نخست كتاب مطرح شده‌اند كه اينك به چاپ دهم رسيده است. همچنین جلد دوم كتاب به فصل سوم با عنوان «ادله و منابع فقه» اختصاص يافته است. سه فصل ديگر نيز اكنون در قالب جلد سوم كتاب منتشر شده‌اند.

فصل چهارم كتاب با عنوان «اصول عمليه» چهار اصل استصحاب، برائت، احتياط و تخيير را بررسی کرده است. در فصل پنجم، موضوع «تعارض ادله» و ضوابط حل آن مورد بحث واقع شده است. فصل ششم نيز به مساله «اجتهاد و تقليد» می‌پردازد. در اين جلد نيز همانند جلدهای پيشين، مباحث اصولي با بيانی متقن و روان و با ذكر مثال‌های حقوقی و كاربردی تبيين شده‌اند.

در بخشی از مقدمه اين كتاب آمده است: «شيوه تأليف مجموعه اصول فقه کاربردی بدين ترتيب بوده است که در تقسيم کار اوليه هر يک از مؤلفان، پژوهش و تأليف بخشي از مباحث کتاب را به عهده گرفتند. پس از تأليف هر بحث توسط يک مؤلف، مؤلف ديگر نوشته‌های وی را به دقت ارزيابی کرد. در موارد لزوم دوباره به منابع اصولی مراجعه شد.»

این کتاب به عنوان منبع درسی برای دانشجويان رشته حقوق در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد تهيه شده و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همكاری انتشارت «سمت» آن ‌را منتشر كرده‌اند.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط