ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

«تحلیل کنوانسیون حقوق کودک (مقایسه دو نظام اسلام و غرب)» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

«تحلیل کنوانسیون حقوق کودک (مقایسه دو نظام اسلام و غرب)» عنوان کتابی است که به بررسی تطبیقی و تفصیلی مفاد کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر اصول کلی، حقوق مدنی و سیاسی کودک، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وی و مسوولیت‌های والدین پرداخته و ذیل هر موضوع به واکاوی دیدگاه اسلام پرداخته است.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کودک به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق کودک محسوب می‌شود که حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در این زمینه است. 

اصول کلی حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک با وجود اهمیت بالای آن،  تاکنون به صورت مدون و منسجم مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است و از این رو مولفان این کتاب، حوریه حسینی اکبرنژاد و هاله حسینی اکبرنژاد بر آن هستند تا اصول کلی کنوانسیون کودک را بر مبنای نظریات تفسیری کمیته حقوق کودک و موازین اسلامی در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهند. 

این کتاب در پنج فصل با عناوین «اصول کلی کنوانسیون»، «حقوق مدنی و سیاسی کودک»، «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک»، «خانواده و کودک» و «حقوق گروه‌های خاص از کودکان» تهیه و تنظیم شده است. 

در نخستین فصل کتاب مواردی مانند اصل حیات، اصل بقا و رشد، اصل عدم تبعیض، رعایت مصلحت کودک و اصل احترام به نظرات کودک مطرح شده است. در فصل دوم مواردی از حقوق مدنی و سیاسی کودک مانند حق هویت، حق آزادی بیان،حریم خصوصی، حق مقابله با تمام اشکال خشونت، حق منع قاچاق که در کنوانسیون ذکر شده به صورت ماده به ماده مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. 

فصل سوم به نقد و بررسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک از منظر این کنوانسیون و طرح دیدگاه‌های اسلام در رابطه با آن اختصاص یافته است. مصادیق این حقوق عبارت از حق سلامت، حق آموزش و پرورش، حق کودکان در برخورداری از استاندارد زندگی، حق تفریح، بازی و آرامش، حق منع کار زیان‌بار و منع استثمار و سوء استفاده اقتصادی است. 

در چهارمین بخش کتاب، دیدگاه‌های کنوانسیون حقوق کودک و نیز کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد نظارتی اجرای کنوانسیون، در مورد جایگاه خانواده در احقاق حقوق کودک در قالب موضوعاتی مانند تبیین حقوق و وظایف والدین در قبال کودک، تعدیل روابط میان دولت، والدین و کودک، چالش حقوق و تکالیف والدین کم سن و سال و وضعیت مادان تنها بررسی شده است.

در فصل پایانی اثر، حقوق گرو‌ه‌های خاص از کودکان از جمله کودکان معلول، کودکان بومی، کودکان در مخاصمات مسلحانه، کودکان خردسال و کودکان پناهنده مورد واکاوی قرار گرفته است. 

چاپ نخست کتاب «تحلیل کنوانسیون حقوق کودک (مقایسه دو نظام اسلام و غرب)» با شمارگان هزار نسخه در 656 صفحه، به بهای 200 هزار ریال از سوی روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده منتشر شده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط