ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

فرهنگ تخصصی اصطلاحات حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

فرهنگ تخصصی اصطلاحات حقوق جزا و جرم شناسی

فرهنگ تخصصی اصطلاحات حقوق جزا و جرم شناسی

پدیدآور: آزادی پورجعفر با مقدمه دکتر تهمورث بشیریه

انتشارات طرح نوین اندیشه

مرکز پخش انحصاری: کتابسرای حقوقی شبرنگ

تلفن 66493995 و 66498112

مقدمه کتاب به قلم دکتر تهمورث بشیریه:

امروزه بشر با گسترش  روز افزون تعاملات روبروست به نحوی که هر کنشی در هر نقطه از جهان می تواند واکنشهایی را در نقاط دیگربرانگیزاند به گونه ای که هر کنش و واکنشی را می توان تاثیر و تاثری خواند که فاصله جغرافیایی دیگر چندان در آن دخیل نیست. این تعاملات آبستن قواعدی است که حقوق خوانده می شود و در هر بستری رنگی به خود می گیرد و از آبشخورهای مختلف سیراب می شود. در عین تنوع این بسترها در سرمنشاء تقاطعات بسیاری وجود دارد که این قواعد را با هم درمی آمیزد و فرزندان جدیدی را میزاید و می پروراند.

ابزارهای ارتباط جمعی نیز در این آفرینش موجب تسهیل و تسریعند آنقدر که برخی از متفکران مدعی اند تاریخ را می توان به دو دوره قبل و بعد از اینترنت تقسیم نمود. به هرحال این تحولات آنچنان بر زندگی انسان امروز تاثیر گذارده اند که دیگر نمی توان کنج عزلت گزید و چشم بر تحولات جهان بست لذا هر دولتی که تعاملات گسترده تری داشته باشد و حوزه ارتباطی خود را با جامعه بین المللی گسترده تر تعریف کند تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت و در آفرینش قواعد ژن خود را غالب خواهد ساخت و بالطبع از مواهب بیشتری برخوردار خواهد شد. این برخورداری لوازم و ابزارهایی را می طلبد که یکی از آنها وقوف به مختصات دیگران است. از مهمترین شاخصه های مختصات مذکور زبان است که اشراف یا حتی آشنایی بدان می تواند ضمن کوتاه کردن موانع، دریچه های نوینی  را به روی آشنا شونده بگشاید.

 

امروزه چه خوب و چه بد، زبان انگلیسی به دلیل ویژگی های ساختاری آن و نیز برخی دلایل سیاسی و اقتصادی زبان اول دنیاست به نحوی که حتی وزرای خارجه دیگر کشورها با تعصبات زبانی خود در اجتماعات رسمی آمال و اهدافشان را به این زبان عرضه می کنند. به عبارت دیگر تلاقی مقصودها با توسل به این زبان تجسم می پذیرد و طبیعتا کنشگران عرصه بین المللی آنگاه کنشی سودمندتر خواهد داشت که از جمله وقوف خود را بر این تجسم مقاصد که متاثر از بسترهای خود است بیشتر سازند و حتی در راه تاثیر نهادن بر زیربناهای آن حرکت کنند.

از جمله شاخه های قواعد پیش گفته شاخه حقوق کیفری است که امروزه از موج جهانی شدن بی نصیب نمانده و جلوه های فهم مشترک از خود را در تاسیسات مهم بین -المللی همچون دیوان کیفری بین المللی می نمایاند. این دیوان را می توان قدرمتیقن از فهم جامعه بین المللی از مسایل حقوقی کیفری دانست که در شاکله خود حداقل متاثر از دو نظام عمده رومی- ژرمنی و کامن لا می باشد. برای فهم این قدرمتیقن و نیز تقریب به مسایلی که رو به اشتراک می روند لازم است که با حقوق خارجی آشنایی بیشتری یافت و این نیز جز با ابزارهایی چون زبان میسر نیست.

چندی است که نسل های حقوقی با اشراف به مبانی فوق می کوشند از قافله جامعه جهانی عقب نمانند و گام به گام حداقل به صورت نظری با این تحولات حرکت کنند. این امر جز با ابزار زبان میسر نبوده است.

قدر مشترک بندهای فوق توسل به ابزار زبان خارجی است که کتاب پیش رو نیز در این راه گام برمی دارد. مدون کوشای این اثر با تلاشهای فراوان لغات مستعمل درفن حقوق کیفری و نیز علم جرم شناسی را از آثار مختلف صید کرده و با تنظیم آنها تمهیدی برای استفاده از متون خارجی در این رشته ها اندیشیده است. این اثر که سومین اثر مولف در حوزه مسایل حقوقی است، نسبت به آثار پیشین وی غنی تر، جامع تر و پخته تر است. گرچه می تواند با پیشنهادهای مراجعه کنندگان بدان غنای بیشتری بیابد ضمن آنکه می تواند با تلفیق با کارهای مشابه دیگر در این شاخه و شاخه های دیگر حقوق بستری را برای اثری مفصل تر و کارآمد تر که مخاطبان بیشتری داشته باشد فراهم کند. گامهای اول در این راه که در این اثر نمود یافته در خور تحسین و قدردانی است.

تهمورث بشیریه - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

 

 

ارسال به شبکه های اجتماعی