ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

جعل احتمالي در نتايج پزشکي قانوني به حداقل مي‌رسد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مديركل امور آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور از نهايي شدن طراحي فرآيند اتوماسيون تخصصي آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني خبر داد و گفت: استفاده از اتوماسيون تخصصي در آزمايشگاه ضمن افزايش سرعت پاسخدهي، در نهايت از جعل احتمالي نتايج كارشناسي پزشكي قانوني در خارج از مجموعه پزشكي قانوني و مراجع قضايي و انتظامي نيز جلوگيري مي
كند.

 سيد اميرحسين مهدوي گفت : در ادامه بحث اتوماسيون اداري با دورنماي امحاء فيزيك اسناد و حذف فرايندهاي زائد، طراحي و راه‌اندازي اتوماسيون تخصصي آزمايشگاه در دستور كار قرار گرفته
است.

 وي تصريح كرد: به منظور طراحي اتوماسيون آزمايشگاهي، فرآيندهاي موجود در فعاليت هاي آزمايشگاهي بررسي و بازبيني و طي آن فرآيندهاي غير ضروري حذف شده است. بنابراين با حذف فرايند هاي زائد
و نيز تبادل الكترونيكي مكاتبات و ارجاعات، سرعت پاسخدهي در بخش آزمايشگاهي افزايش
خواهد يافت.

 مهدوي با بيان اينكه فعاليت‌هاي حوزه آزمايشگاه، مجموعه‌اي از جنبه هاي عملي آزمايشگاهي و همچنين
ارجاعات و مكاتبات اداري و فني است اظهار داشت: با به كارگيري اتوماسيون تخصصي، آن
بخش از امور كه خارج از جنبه هاي عملي آزمايشگاهي است شتاب بيشتري گرفته و اين
موضوع در نهايت افزايش سرعت پاسخ‌دهي را به دنبال دارد.

 مديركل امور آزمايشگاهي سازمان در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر بالا بردن ضريب امنيت در بخش آزمايشگاه با راه‌اندزاي اتوماسيون تخصصي ادامه داد: در هر پرونده پزشكي حفظ اسرار
بيمار از نظراخلاقي و قانوني وظيفه گروه پزشكي است و اين مسئله در پزشكي قانوني
اهميت دوچندان دارد؛ بنابراين اتوماسيون تخصصي كمك مي كند امنيت پرونده ها به لحاظ
حفظ اسرار ارتقاء يابد.

 به گفته وي در صورتي كه شبكه اتوماسيون تخصصي سازمان به شبكه مكانيزه مراجع قضايي و انتظامي متصل شود، طبعاً از هرگونه سوء استفاده و جعل نامه ها كه ممكن است در خارج از اين مجموعه رخ دهد ،
جلوگيري خواهد شد.
مهدوي در خصوص ارتباط اتوماسيون تخصصي سازمان با شبكه مكانيزه مراجع قضايي و انتظامي خاطرنشان كرد: حركت به اين سمت كه در بخش‌هاي ديگر سازمان دنبال مي شود هدفي است كه بايد در راستاي دولت الكترونيك محقق شود.


وي با اشاره به اينكه اتوماسيون تخصصي پس از طراحي نرم افزاري توسط شركت طرف قرارداد با سازمان و تأييد كارشناسي حوزه معاونت پزشكي و آزمايشگاهي، در مجموعه هاي آزمايشگاه ها، معاينات،
تالارتشريح و كميسيون‌هاي پزشكي قانوني به كار گرفته مي شود،‌ گفت: كليه فرايندهاي
موجود در آزمايشگاه هاي سم شناسي، سرولوژي، آسيب‌شناسي و ژنتيك قانوني به شركت
مربوط ارائه شده و طي جلساتي توضيحات و اطلاعات لازم بين كارشناسان حوزه آزمايشگاهي
و نمايندگان شركت مبادله شده است و شركت مربوطه پس از طراحي نرم افزاراتوماسيون ،
آن را در قالب دمو به سازمان ارائه خواهد كرد.


به گفته وي نرم افزار مربوطه پس از آماده شدن توسط شركت طرف قرارداد، به طور آزمايشي اجرا و نواقص احتمالي آن شناسايي و رفع خواهد شد.

 مديركل امور آزمايشگاهي سازمان در خصوص تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي استفاده از سيستم اتوماسيون تخصصي در سراسر كشور ادامه داد: اقدامات لازم توسط بخش انفورماتيك سازمان در حال انجام و
پيگيري است و اميدواريم از نظر سخت افزاري مشكلي پيش رو نباشد. همچنين در اين راستا
درخصوص تامين رايانه براي كارشناساني كه در فرآيند عملياتي آزمايشگاهي نقش دارند،
بايد اقدام لازم صورت گيرد.
بر اساس اين گزارش به نقل از پزشکي قانوني، وي با اشاره به اينكه در ابتداي به كارگيري سيستم اتوماسيون تخصصي، فيزيك اسناد حذف نمي شود، ‌خاطرنشان کرد: در هيچ كجا، در ابتداي جايگزيني سيستم الكترونيكي به جاي كاغذ، بايگاني فيزيك اسناد به طور كامل حذف نمي شود، بنابراين در
آزمايشگاه هم با به كارگيري سيستم اتوماسيون تخصصي شيوه حفظ فيزيك اسناد تداوم
خواهد داشت، ضمن آنكه براي حذف كامل فيزيك اسناد در مراجعي نظير سازمان به
زيرساخت‌هاي قانوني مستحكمي نيازمند است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط