ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ديوان عدالت اداري: در تعيين اضافه كار بايد تفاوت تطبيق كه تابعي از حقوق ثابت است لحاظ شود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

هيات عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌ جمهوري كه توسط معاونت توسعه مديريت  و سرمايه انساني رياست جهموري ابلاغ شده است را ابطال كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره 300 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است: « مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، اضافه كار تابعي از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مربوط است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 كل كشور و نيز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 كل كشور،‌ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراين در تعيين اضافه كار بايد تفاوت تطبيق كه تابعي از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گيرد. نظر به اين كه در ماده يك دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون ميدريت خدمات كشوري بدون لحاظ تفاوت تطبيق نحوه محاسبه اضافه كار تعيين شده است. اين اقدام مغاير قانون تشخيص و با استناد به بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود».

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط