ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

راي ديوان عدالت اداري درباره نحوه انتصاب و ارتقاي شغلي افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه الزام مديريت دستگاه‌هاي اجرايي به موافقت با پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم (مديريت حرفه‌اي) بدون رعايت شرايط مواد مربوطه در قانون مديريت خدمات كشوري غيرقانوني است.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 205 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراي شعب اول و سوم مندرج در گردشكار محرز است.

ثانيا، به موجب مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري، انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربه لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد و دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي شرايط تخصصي لازم را تعيين كنند تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند.

نظر به اينكه الزام مديريت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در مواد مذكور فاقد وجاهت قانوني است بنابراين دادنامه شماره 100297 مورخ 1389/7/18 شعبه اول ديوان مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط