ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیین نامه ارایه خدمات الكترونیكی قضایی تصویب شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی


آیین نامه ارایه خدمات الكترونیكی قضایی بیست و دوم خرداد ماه جاری از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه تصویب شد كه بر اساس این آیین نامه مركز آمار قوه قضاییه موظف است امكانات لازم را برای ارائه خدمات الكترونیكی حداكثر تا پایان امسال فراهم كند.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ارائه خدمات الكترونیك قضایی در اجرای بند ششم سیاست ‌های كلی قضایی پنج ساله ابلاغی، بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه كشور،  تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و در راستای رفع اطاله دادرسی و تسریع در امور جاری محاكم و پیشگیری از وقوع جرم تهیه و تدوین شده است.
بر اساس این گزارش آیین نامه یاد شده در 14 ماده و دو تبصره از سوی رییس قوه قضاییه به تصویب رسیده است.
بر اساس ماده چهاردهم آیین نامه خدمات الكترونیكی قضایی، مركز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل‌اختلاف و سایر مراجع ذیربط امكانات لازم را برای ارائه خدمات الكترونیكی حداكثر تا پایان سـال جاری فراهم آورد.
زمان‌بنـدی، نوع دعاوی و حوزه‌های قضایی كه خدمـات قضایی آن از طریق سامـانه‌های الكترونیكی انجام می‌شـود، به مـوجب دستورالعملی است كه توسط مركز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
همچنین بر اساس ماده 10 آیین نامه خدمات الكترونیكی قضایی، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، كارشناسان رسمی، وكلای دادگستری، سازمان‌های پزشـكی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مكلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت‌نام و اخذ كد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الكترونیك ارسال كنند.
در ماده یازدهم نیز آمده است: ضابطان دادگستری مكلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشكیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالكترونیكی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الكترونیكی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام كنند.
طبق ماده دوازدهم آیین نامه یاد شده در امور كیفری در صورتی كه اقدام اولیه به صورت الكترونیكی ممكن نباشد، پس از تقدیم شكایت به صورت غیرالكترونیكی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارك استنادی طرفین و وكلای آنها به طریق الكترونیك ادامه خواهد یافت.
همچنین بر اساس ماده 13 این آیین نامه روسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود هستند و مركز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه است.

به نقل از ایرنا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط