ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مسئولیت جبران خسارت‌های ناشی از سیل با کیست؟

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به موجب اصل 29 قانون اساسی « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند »؛

بنابراین واضح است که جبران خسارت ناشی از سیل و زلزله و مانند اینها که مصداق «حوادث و سوانح» است، بر عهده دولت است.

همچنین کسانی که به این علت بیکار یا از کار افتاده می شوند یا سرپرستشان از بین می رود و یا نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی پیدا می کنند، باید از حمایت همه جانبه دولت برخوردار شوند و این حمایت را دولت از محل درآمد های عمومی یعنی نفت و منابع دیگر و مشارکت مردم که در این مورد مالیات ها و عوارضی است که مردم می پردازند، انجام می دهد.

از سوی دیگر در خصوص مسئله سیل مسائل دیگری هم مطرح شده است مثل اینکه علت آن را برداشت غیر اصولی و مخرب از جنگل ها و مراتع، پر کردن مسیل ها و تخریب کوه ها و تپه ها اعلام کرده اند.

در وهله اول این وظیفه سازمان های نظارتی نظیر دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور و واحد های نظارتی سازمان های مربوط نظیر سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان زمین شهری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات است که صحت و سقم این موارد را بررسی کنند و پس از روشن شدن وضعیت علاوه بر اینکه مسئولان احتمالی مشمول مجازات کیفری خواهند بود، از جهت مدنی و مالی نیز به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی یا خود آنها و یا دولت حسب مورد مسئول جبران خسارت مردم خواهند بود.

باید توجه داشت که کشور ما فقیر و ناتوان نیست و در زمره کشور های ثروتمند جهان است؛ بنابراین در موقع بروز حوادثی از این قبیل دولت و حکومت موظف است منابع خود را متوجه جبران خسارات کند و در این خصوص عذری پذیرفته نیست.

روزنامه عصر اقتصاد - ۱۸ فروردین

ارسال به شبکه های اجتماعی