ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

بخشنامه ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط های اداری که مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

در راستای تأمین حقوق شهروندی صادر شد:

بخشنامه ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط های اداری که مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد

پایگاه خبری اختبار- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای را به دستگاه های مشمول تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ابلاغ کرد که بر اساس آن، نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط های اداری که مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد ممنوع اعلام شده است.
بخشنامه شماره ۱۶۴۹۱۷۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور
بخشنامه به دستگاه های مشمول تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری (ابلاغی ریاست محترم جمهوری به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸)

در اجرای بند «۴» ماده (۹۹) تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، لازم است که دستگاه های اجرایی از نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط های اداری (از قبیل نصب متن مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی) که ممکن است مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد، خودداری نمایند. موارد نقض یا عدم رعایت این مقرره، با گزارش شهروندان ویا واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه؛ حسب ماده (۱۹۹) تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

ارسال به شبکه های اجتماعی