ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نشانی های جدید برخی از مراجع قضایی در تهران

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

۱- دادگاه خانواده ۲ خیابان قیطریه- نبش کوی انصاری

۲- دادسرای ناحیه ۲: خیابان فرحزادی- خیابان طاهرخانی- خیابان کاج- کوی نخل

۳- دادسرای ناحیه ۲۵: خیابان سئول - خیابان رشید یاسمی- نبش کوی مهتاب

۴- مجتمع قضایی صدر: خیابان شیخ بهایی - کوی ۱۲ متری اول

۵- دادسرای ناحیه ۴: حکیمیه - خیابان سازمان آب- خیابان امام حسین (ع)

۶- مجتمع قضایی مدرس: حکیمیه - خیابان سازمان آب - خیابان امام حسین (ع)

۷- دادسرای ناحیه ۵: سیمین بولیوار - خیابان انصارالمهدی- روبروی دانشگاه

۸- مجتمع قضایی قدس: سیمین بولیوار- خیابان انصارالمهدی - روبروی دانشگاه

۹- دادسرای ناحیه ۶: خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان شیرودی

۱۰- مجتمع قضایی قدوسی: خیابان مفتح جنوبی - خیابان شیرودی

۱۱- دادسرای ناحیه ۷: خیابان شهید مطهری - خیابان علی اکبری

۱۲- دادسرای ناحیه ۸: بزرگراه رسالت- خیابان اثنی عشری تقاطع خیابان شهید موسوی

۱۳- دادسرای ناحیه ۱۰: خیابان دامپزشکی نبش خیابان جیحون

۱۴- دادسرای ناحیه ۱۴: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی

۱۵- مجتمع قضایی محلاتی: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی

۱۶- دادسرای ناحیه ۱۹: بزرگراه بعثت- خیابان کیانشهر- روبروی پمپ بنزین

۱۷- دادسرای ناحیه ۲۱: بلوار تهرانسر- خیابان شهید مصطفی خمینی- نبش خیابان امام خمینی

۱۸- دادسرای ناحیه ۲۹: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک - نسیم ۶

۱۹- مجتمع قضایی شهید فهمیده: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک - نسیم ۶

برگرفته از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط