ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

سازمان بهزیستی: اطلاع ندادن کودک آزاری جرم است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

حبیب الله مسعودی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است: "اگر کسی می داند که جایی کودک آزاری اتفاق افتاده حتما باید آن را خبر دهد و عدم اطلاع آن جرم است."

بر این اساس جزای نقدی و حبس هم برای "قصور در اطلاع" هم در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای مسعودی گفته است: "اگر در همسایگی فردی، موردی از کودک آزاری اتفاق افتاد، او نمی تواند بگوید به من ارتباطی ندارد؛ چرا که طبق قانون ارتباط دارد."

بر طبق قانون مصوبه مجلس ایران در سال هشتاد و یک کودک آزاری یک جرم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط