ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

اطلاع‌رسانی و تبلیغات مجاز وکلای دادگستری به تصویب شورای اجرایی رسیده

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

بهمن کشاورز: اطلاع‌رسانی و تبلیغات مجاز وکلای دادگستری به تصویب شورای اجرایی رسیده و تبلیغات و اطلاع‌رسانیِ متعارف، مجاز شناخته شده است

وی افزود: امید است که هیات عمومی نیز در مورد مصادیق، مواردی را تصویب کند که حداقل، دوستان و وکلای جوان بتوانند خدمات خود را بدون هرگونه تبلیغات یا اقرار غیرعادی مطرح کنند و حداقل بتوانند مشخصات علمی و فنی و تجربی را اعلان کنند.
وی درخصوص اینکه تشخیص متعارف یا نامتعارف بودن تبلیغات با چه کسی است؟ اگر تبلیغات نامتعارف صورت گیرد، آیا از لحاظ انتظامی مجازات خواهند شد؟ ابراز داشت: بله، تشخیص موضوع با دادستان انتظامی و در مرحله بعدی با دادگاه‌های انتظامی کانون است و بدیهی است اگر کسی تبلیغ نامتعارف کند، موردِ پیگرد انتظامی قرار خواهد گرفت.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط