ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

حکم دادگاه درباره طلب بازیکن از یک باشگاه بزرگ صادر شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رای شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست حمیدرضا چاووشی، که دال بر محکومیت یک باشگاه ورزشی بزرگ است به استناد رای قطعی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر شده است.

قاضی پرونده، البته در بخشی از حکم شکایت بازیکن مورد نظر را هم از باشگاه رد کرده است. بازیکن و وکیلش به استناد قرارداد داخلی از دادگاه صدور حکم به پرداخت مبلغ بیشتری را درخواست کرده بودند که دادگاه به استناد اینکه کمیته انضباطی آن را نپذیرفته و حکم نداده ؛ رد کرد و فقط همان مبلغی را پذیرفت که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در موردش حکم صادر کرده بود.
دکتر غلامرضا رفیعی کارشناس حقوقی فوتبال در این باره به سایت نود می گوید:« دادگاه حکم قطعی کمیته انضباطی را بعنوان دلیل و مستند طرح دعوای مطالبه وجه در دادگستری پذیرفته است. بعبارت دیگر، استدلال دادگاه این است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعنوان مرجع اختصاصی اختلافات مربوط به ورزش فوتبال، استحقاق بازیکن به دریافت مبلغ قرارداد را احراز کرده است اما چون کمیته انضباطی اختیار قانونی برای توقیف اموال و حسابهای بانکی باشگاه را ندارد؛ این حق بازیکن هست که اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه وجه نزد دادگستری که مرجع تظلم خواهی و دادخواهی عام هست، ببرد.» دکتر رفیعی ادامه می دهد:« این حکم اگر به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران برسد فتح باب خوبی برای احقاق حقوق بازیکنان و مربیانی است که حکم قطعی کمیته انضباطی یا استیناف را از سالها پیش گرفته اند ولی به دلیل فقدان اختیارات اجرایی آن کمیته ها؛ موفق به احقاق حق و دریافت مطالبات خود نشده اند. به نظرم استدلال دادگاه خیلی زیبا و منطقی است و دادگاه وارد حیطه تخصصی ورزش نشده است و در حقیقت اعتبار رای قطعی کمیته انضباطی را به رسمیت شناخته است و بدون اینکه دخالتی در کار کمیته انضباطی کرده باشد در این زمینه حکم داده است. در واقع اگر باشگاه محکوم شده طلب بازیکن را ندهد، دادگاه می تواند برای توقیف اموال باشگاه اجراییه صادر کند و اموال به نفع شاکی یا شاکیان توقیف خواهد شد و دیگر مثل احکام کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال نیست که قدرت اجرایی نداشته باشند. »

در این حکم هم دادگاه بر رای قطعی کمیته انضباطی صحه گذاشته و جالب اینجاست که دوباره کاری و رسیدگی مجدد هم انجام نداده است.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط