ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

میزان دقیق افزایش تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی


بر اساس جدول بخش سیزده قانون بودجه سال 1396 برخی تغییرات و افزایش های عمده تعرفه های خدمات قضایی به شرح ذیل است:

1️⃣تقدیم شکایت کیفری با 100 درصد افزایش: 10 هزار تومان

2️⃣تمدید پروانه وکالت پایه یک با 14 درصد افزایش: 800 هزار تومان؛ و تمدید پروانه پایه دو با 11 درصد افزایش: 500 هزار تومان

3️⃣هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، تأمین دلیل و تامین خواسته: با 27 درصد افزایش از 40 هزار تا 180 هزار تومان

4️⃣هزینه تطبیق اوراق با اصل: با 50 درصد افزایش: 1500 تومان

5️⃣هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده!: 5000 تومان

6️⃣هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: 20000 تومان

7️⃣اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور: 50000 تومان

به نقل از کانال پژوهشگاه قوه قضاییه

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط