ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 10درصد زیاد شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی


به گزارش ایرنا از کانون سردفتران و دفتریاران، محمد مهدی انجم شعاع، معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستور اعمال 10 درصد افزایش حق التحریر موضوع تبصره 6 بخشنامه شماره 94 /77811 مورخ 12/5/94 را صادر کرده است.
بر اساس این دستور ، مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی دوباره قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود. 
بر اساس این دستور، نظر به تعیین تعرفه حق التحریر در سال 1394 و مقرر شدن افزایش ده درصد تعرفه با انقضاء مدت یکسال از تاریخ اجرا (15/5/1395) در تبصره 6 بخشنامه مربوطه و عدم قید و شرطی در محاسبه مبلغ مذکور، بنظر می رسد از تاریخ 15/5/95 تعرفه مصوب با احتساب 10 درصد عنوان حق التحریر داشته و دریافت آن مباینتی با مقررات ندارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی