ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

پیگیری غرامت ۴ میلیارد دلاری بانک ملت از انگلیس

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سایت حقوقی دادآور

رای دادگاه عالی انگلیس تاثیر بسیار مثبتی بر اثبات ادعای خسارت حدود ۴ میلیارد دلاری بانک ملت خواهد داشت.

علی رستگار مدیرعامل بانک ملت رای مذکور را تصمیمی بسیار مهم در پرونده های مطروحه این بانک علیه خزانه داری بریتانیا خواند و تاکید کرد: دادگاه تجدید نظر انگلستان در رای خود، رای دادگاه بدوی را در عدم الزام خزانه داری بریتانیا مبنی بر ارائه اطلاعات و شواهد مثبته علیه بانک ملت نقض کرده و در مقابل، خزانه داری انگلستان را موظف به ارائه اطلاعات بیشتری به دادگاه از شواهد یا دلایل مثبته علیه این بانک کرده است.

وی تاکید کرد: دادگاه تجدید نظر انگلستان همچنین درخواست فرجام خزانه داری انگلستان را در مورد آزمون حقوقی مرتبط در مورد ارائه شواهد در این پرونده ناکام گذاشته و رد کرده ضمن این که درخواست تجدیدنظر خزانه داری بریتانیا از دادگاه مذکور برای تجدید نظر از این حکم هم در دادگاه عالی انگلستان رد شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، نامبرده افزود: در عین حال که دادگاه تجدیدنظر، خزانه داری بریتانیا را به پرداخت چند صد هزار پوند برای استرداد و جبران هزینه‌های حقوقی بانک ملت در این مرحله ملزم کرده است.

مدیرعامل بانک ملت اظهار امیدواری کرد که پیروزی‌های مستمر این بانک تا دریافت خسارت حدود چهار میلیارد دلاری ثبت شده در مراجع قضایی بریتانیا ادامه داشته باشد و بانک ملت بتواند با احقاق کامل حق خود، ذره‌ای از تألمات بسیار فراوان وارده بر خود ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و غیرمنصفانه را کاهش دهد.

به نقل از سایت روزنامه اطلاعات

ارسال به شبکه های اجتماعی