ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

استاد كاتوزيان، پدر معنوی همه حقوق دانان کشور

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سایت حقوقی دادآور

دکتر مسعود بوجاری

يك سال از درگذشت استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان مي‌گذرد مردي كه به راستي، عدالت و حق طلبي شهره بود.
استاد، شاگرد ممتاز و یادگار بزرگان و دست پرورده اولین نسل عالمان حقوق  کشور چون دکتر سید حسن امامی و دکترعبدالحسین علی آبادی و دکتر سید محمد علی شایگان و دکتر کریم سنجابی و دکتر احمد متین دفتری و استاد محمود شهابی و آیت ا... سنگلجی و ... بوده است . درتهیه پیش نویس قانون اساسی کشور در سال 1358 مشارکت موثرو نقش اساسی داشت و از زبان و قلمش برای سامان دادن به امورمعقول انقلاب بهره گرفت و معتقد بود که حکومت باید بر عدل و نظم تکیه داشته و مبتنی بر قانون باشد و خودکامگی و زور نباید در آن راه یابد و به حاکمیت ملی مردم و حقوق اساسی ملت و آزادی بیان و اندیشه به عنوان سرآمد ارزش‌ها اهتمام وافر داشت و معتقد بود که هر گونه فساد سیاسی و اقتصادی باید از بستر جامعه نفی و فقر و جهل ریشه کن شود و هیچگاه وامدارهیچ دسته و گروهی نشد.
 استاد در همه مقاطع زندگی  و عمر پر برکت خویش در برابر تمامی مشکلات، سختی ها و بی عدالتی‌های جریان زندگی با توکل و اعتقاد عملی و استعانت قلبی به باریتعالی استقامت پیشه كرد و از تهدیدها و تحدیدها نهراسید و در ایام ناملایمت عسرت بهترین آثار ماندگار حقوقی را به رشته تحریر در آورد .
استاد ‌به لحاظ سال‌ها مطالعه و تحقیق به مرحله ای از مرجعیت علمی در ابعاد تخصصی دانش حقوق دست یافته بود و پیوسته بر آن بود که با استفاده از امهات حقوق سنتی و عرفی ایران و نظریات فقهی از گذشته تا به حال و با بهره‌گیری از سبک‌ها و تکنیک‌های نوین حقوقی دنیا به‌طور منظم  با رویکرد اخلاقی و اندیشه‌های روشنگرانه عدالت‌طلبی نسبت به تدوین و دسته بندی و نظم در نگارش قواعد و مقررات حقوقی خصوصا در رشته حقوق خصوصی بپردازد، به جهت شاخص و منبع قرار داشتن مجموع کتب و آثار حقوقی وی در امر تدریس و تحقیق در همه دانشکده‌ها و مراکزحقوقی کشور و سمت استادی وي‌ بر چند هزار فارغ التحصیل رشته حقوق و اساتید بسیار این رشته در سطح کشور و به لحاظ تاثیرات فراوان افکار و اندیشه های استاد‌برنظام کنونی حقوق ایران همگی سبب شده که وي‌ علاوه بر جایگاه پدر معنوی همه حقوقدانان کشور بحق به عنوان بنیانگذار حقوق نوین ایران نامیده شود .
 استاد ‌دراعمال و رفتارحقوقی به رعایت اخلاق توجه داشت، به یاد داريم که در جریان برگزاری بیست و یکمین همایش اسکودا در آبان 1392 در جریان سخنرانی برای قضات دادگستری استان مرکزی بر رعایت عدالت توسط دستگاه قضايی و ضرورت تغییر در نگرش و نوع رفتار با جامعه وکالت تاکید داشت. قضات را به صدور احکام مستدل و مستند و مبتنی بر عدالت و همچنین خوشرويی در برخورد با مراجعان و رفع نارضایتی‌ها توصیه می‌كرد که مردم از دستگاه قضايی عدالت می‌خواهند، پناهگاه مردم باشند و در رفتارشان با مردم اخلاق و عدل و رافت را رعایت كنند و اعتماد را در جامعه و بین مردم به وجود آورند. قضات باید پاکدامنی و درستی را در رفتار خویش تقویت وهمگام با جامعه وکالت در کنار مقررات انتظامی یک منشور اخلاقی را تدوین و اینکه قضات در برخورد با وکلا رفتار متناسب با وکالت را پیشه و اصول اخلاقی را رعایت و از تقابل و برخوردهای غیرقانونی با وکلا پرهیز كنند و در رسیدگی به دعاوی و صدور احکام در کنار استفاده از قانون انصاف و عدالت را هم مورد نظر قرار دهند .استاد ‌ضمن ارشاد وکلا به تنظیم دادخواست‌ها با تامل، دقت و اینکه طوری تنظیم شود که راهنمای قاضی باشد، به وکلا توصیه كرد كه هر وکالتی را نباید پذیرفت و قبل از قبول وکالت با گوش دادن به سخنان و حرف موکل او را نزد خویش محاکمه كرده که آیا موکل در دعوی مورد نظرش حقی دارد و خواسته‌اش حق است و سپس در صورت حق داشتن وکالت او را پذیرفته و این بیانگر آن است که وکیل باید  صرفا از حق دفاع كرده و مدافع حق موکل در جریان دادرسی باشد. بیندیشیم که به هنگام تدریس یا قضاوت و یا به وقت دفاع از حق در مقام وکالت چه مسئولیتی داریم و با عدم سازش و تسلیم ناپذیری در برابرهر باطلی از عظمت و حقانیت این ملت و مرز و بوم دفاع كرده و همواره با مراقبت از هرحقی و حساسیت نسبت به هر تضییع حقی از نشستن غبار برچهره عدالت جلوگیری كنیم .
پاکان و عالمان حق همگی به ندای خدا لبیک گفتند و به‌سوی منزلگه عزت رخت بربستند و آنچه که از آنان بر لوح حقیقت برجای مانده برگ‌های زرین حق است و عدالت و استمرار ندای عدالت طلبی بر شریان زندگی در جهان هستی، راه‌شان پر رهرو و خاطرات شان ماندگار و ارواح‌شان در اعلي‌علیین در جوار رحمت الهی شاد باد .

به نقل از سایت روزنامه قانون

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط