ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

قراردادهای کار تغییر کرد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی


سایت حقوقی دادآور

با ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار، قراردادهای کار به شکلی جدید تغییر یافت و پنج بند مهم از جمله درج دقیق نوع قرارداد کار و حجم کار، تعیین میزان و درجه مهارت نیروی کار، شروط حق فسخ در قراردادهای دائم وپرداخت مزایای قانونی نیروی کار به ازای مدت کارکرد گنجانده شد.

 

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با ایسنا با بیان این مطلب از تغییر شکل قراردادهای کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار، حق فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیر موقت امکانپذیر خواهد بود.

وی همچنین از واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی به عنوان یکی از مهمترین بندهای قراردادهای جدید کار نام برد و گفت: سالها بود که کارگران خواهان واریز حقوق و مزایای خود به حسابهای بانکی بودند و حالا این اقدام گام موثری در جهت پایان بخشیدن به پرداخت‌های سنتی و دستی دستمزدها خواهد بود.

ارسال به شبکه های اجتماعی