ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

اولین پایگاه خبری حقوقی و قضایی و انتظامی کشور مجوز گرفت

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

هیئت نظارت برمطبوعات مجوز نخستین پایگاه خبری حقوقی، قضایی و انتظامی کشور را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با رای هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز "حقنا" اولین پایگاه خبری تخصصی حقوقی، قضایی، انتظامی کشور صادر شد.

این پایگاه که با شعار قانون برای همه بر روی فضای مجازی قرار گرفته است، هدف خود را ارتقای فرهنگ قانونمداری در بین عموم مردم و تمامی دستگاه های اجرایی کشور قرار داده است. «حقوق و اجتماع»، «حقوق و سیاست»، «حقوق و اقتصاد»، «حقوق و فرهنگ» و «حقوق و جامعه بین الملل» از اهم سرویسهای حقنا به شمار می روند.

"حقنا" به مدیرمسئولی محسن حیدری بعد از صدور مجوز رونمایی شد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط