ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

کیفرخواست 4 زورگیر تهرانی صادر شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

دادستانی تهران از صدور کیفرخواست برای 4 زورگیر تهرانی و ارسال پرونده این افراد به دادگاه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از دادستانی تهران، پرونده اتهامی چهار نفر عامل سرقت اخیر در تهران که فیلم آن در فضای مجاز منتشر شده بود، با اتهام محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار به دادگاه ارسال شد.

در کیفرخواست صادر برای دو نفر از متهمان اتهام محاربه و نیز جرح عمدی و نیز برای دو متهم دیگر نیز به اتهام سرقت مقرون به آزار درخواست کیفر شده است.

دادستان تهران هم چنین در کیفرخواست صادره با توجه به سوابق متعدد متهمان، علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، از دادگاه درخواست کرده است مواد 19 و 48 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص آنان اعمال گردد.

انتظار می رود جلسه محاکمه این چهار متهم هفته آینده در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود.

پیشتر در روز شنبه مورخ 11/9/1391 فردی با مراجعه به کلانتری 107 فلسطین اعلام کرده بود زمانی که در حال بازگشت از بانک به محل کار خود در یک شرکت خصوصی بوده، توسط چهار نفر متهم مذکور که با دو دستگاه موتورسیکلت تردد می کردند با قمه و چاقو مورد حمله قرار گرفته و آنان ضمن مجروح کردن او، اسناد و مدارک مالی و وجوه او را به سرقت برده اند.

با اعلام به مرجع قضایی و با توجه به اینکه از صحنه سرقت فیلمی بدست آمده بود، موضوع در دستور کار پلیس و دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل تصاویر به دست آمده و با دستورات قضایی بازپرس پرونده یکی از متهمان در تاریخ 23/9/ 1391 دستگیر شد که پس از انجام تحقیقات بعدی، نامبرده با اقرار به سرقت، سه هم دست دیگر خود را نیز معرفی کرد که آنان نیز در تاریخ 25/9/ 1391 شناسایی و دستگیر شده و تمامی متهمان به ارتکاب سرقت یاد شده اعتراف کردند.

در این تحقیقات هم چنین مشخص شد که دو نفر از متهمان که سوابق متعدد کیفری قبلی دارند، در حین ارتکاب قمه و چاقو به همراه داشته و شاکی را با استفاده از آن مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

در تحقیقات محلی نیز گواهان و شهود حاضر در صحنه سرقت، ضمن تشریح جزئیات اعلام کردند که در اثر سرقت یاد شده دچار رعب و هراس شده اند.

به دستور بازپرس پرونده، هم چنین ضمن بازسازی صحنه، هر 4 متهم یاد شده به پزشکی قانونی جهت معاینه روان پزشکی معرفی که نتیجه حاصله حاکی از آن است که متهمان چه در زمان ارتکاب جرم و چه در زمان حاضر از سلامت روانی و روحی برخوردار هستند.

لازم به توضیح است که رسیدگی به سایر اتهامات متهمین یاد شده در دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط