ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نتایج انتخابات هفتمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستر ي گيلان

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

انتخابات هفتمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان در تاريخ
۱۱/۸/۱۳۹۱برگزار و به ترتيب آقايان:
۱-        محمود كامران زاده
۲-        سيدحسن سجادي
۳-        اردشير خوشنويس
۴-        ناصر اصغري
۵-        مير تقي هاشمي
۶-        عليرضا فتحي پور
۷-        داود وكيل پور
۸- شاپور يوسف پورآذر
به عنوان اعضاي اصلي و علل البدل انتخاب شدند
سپس تركيب هيئت مديره به ترتيب زير مشخص شد:
۱-        آقاي محمود كامران زاده ................................. رئيس هيئت مديره
۲-         '' مير تقي هاشمي ..................................... نايب رئيس
۳-         '' سيد حسن سجادي.............................................. بازرس
۴-         '' ناصر اصغري......................................................... منشي
۵-         '' اردشير خوشنويس..................................... عضو اصلي

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط