ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

هيات عمومي ديوان عدالت اداري: تامين اجتماعي تكليفي براي پرداخت بهره‌وري به كاركنانش ندارد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام كرد كه به موجب بند "د" تبصره 4 امور اداري و مالي برنامه و بودجه سال 88 سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان مجاز به پرداخت بهره‌وري بر اساس رضايت از عملكرد كاركنان خود است و اين به معناي الزام سازمان مزبور به پرداخت بهره‌وري نيست.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 245 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« اولا راي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970901601392 مورخ 1389/11/11 كه بر وارد دانستن شكايت در قسمت الزام به اعمال افزايش بيست درصد حقوق كاركنان دولت در سال 1388 صادر شده است، از موضوع تعارض خارج است و در قسمت ديگر راي مذكور «موضوع بهره‌وري» كه به وارد دانستن شكايت صادر شده است و ساير آراي مندرج در گردشكار تعارض محرز است.

ثانيا با توجه به اينكه به موجب بند "د" تبصره چهار امور اداري و مالي برنامه و بودجه سال 1388، سازمان تامين اجتماعي و ضابطه پرداخت بهره‌وري در سازمان تامين اجتماعي موضوع بند "د" تبصره چهار ماده مذكور، سازمان تامين اجتماعي مجاز به پرداخت بهره‌وري بر اساس رضايت از عملكرد كاركنان در جهت نيل به اهداف سازماني پيش‌بيني شده است و اين به معناي الزام و تكليف سازمان تامين اجتماعي به پرداخت بهره‌وري نيست. بنابراين راي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970901600842 ـ 1389/9/15 كه بر غير وارد دانستن شكايت شاكي صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند "2" ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط