ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی


رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل
روزنامه رسمی کشور


تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه
جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث


شماره100/15458/9000
31/4/1391


اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6


نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378


در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه
به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به
فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در
همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر
اصلاح می‌گردد:


 «ج ـ در سایر موارد چنانچه
ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس
باشد آزاد می‌شود.


تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن
مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی
دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»


رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی


جهت اطلاع عزیزان متن بند ج ماده 18
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6
نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378 را در ذیل قرار
دادیم.((آیین نامه سابق))ماده 18- هرگاه محكوم عليه محكوم به راتاديه ننمايدبه طريق ذيل عمل مي
شود:الف - چنانچه موضوع محكوميت استردادعين مال باشدآن مال عينا
اخذو به ذينفع تحويل مي شود و اگرردآن ممكن نباشد بدل آن ( مثل ياقيمت ) از اموال
محكوم عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفاءمي
گردد.

ب - درموردسايرمحكوميتهاي مالي بارعايت مستثنيات دين مطابق مقررات قانون
اجراي احكام مدني مال وي جهت استيفاءمحكوم به توقيف وبه فروش مي رسد.ج -
چنانچه استيفاء محكوم به، به نحومذكورممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع وبه
دستور مرجع صادركننده حكم تا تاديه محكوم به يا اثبات اعسارحبس مي
شود
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری گلستان

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط