ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق‌بیمه توسط کارفرمایان اعلام شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق‌بیمه هر ماه
طبق ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی، حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است و
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما که تا میزان 5 نفر
کارگر دارند، این مهلت تا آخرین روز 2 ماه بعد خواهد بود.

براین اساس، درصورت تأخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تأخیر یا عدم پرداخت
حق‌بیمه مربوط به هر ماه در مهلت تعیین شده طبق قانون جرائم، کارفرما در هر مورد
ملزم به پرداخت جریمه تأخیر لیست و پرداخت حق‌بیمه خواهد بود و از طرفی درصورت عدم
ارسال لیست صورت مزد و حقوق کارگران، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه به میزان 10درصد
مبلغ حق‌بیمه به اضافه بیمه بیکاری همان ماه خواهد بود.

درصورتی که کارفرما به دلیل تأخیر در پرداخت حق‌بیمه یا عدم پرداخت آن همچنین
تأخیر یا عدم ارسال لیست، مشمول جریمه شود و اصل حق‌بیمه و بیمه بیکاری را قبل از
صدور برگ لازم‌الاجراء یکجا پرداخت کند، از پرداخت 40 درصد جریمه‌های مربوطه معاف
خواهد شد و از طرفی با صدور و ابلاغ برگ لازم‌الاجرا، معافیت 40 درصد جریمه‌های
متعلقه لغو و علاوه بر آن یک‌بیستم بدهی به عنوان نیم‌عشر اجرایی به بدهکار
(کارفرما) تعلق خواهد گرفت.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط