ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ابطال آیین نامه داخلی کتابخانه ملی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

دیوان عدالت اداری آیین‌نامه داخلی کتابخانه ملی را باطل کرد
دوشنبه 14 فروردین 1391 - 22:39:38 |  کتاب  > کتابخانه‌ملی


به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرو شکایت شخصی حقیقی به نام هانی حاجیان برای «ابطال بندهای 9 و 8 از قسمت دوم و بندهای 1، 3 و 6 و بندهای 6-3-1-1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگی عضویت و استفاده از کتابخانه ملی ایران» رای نهایی خود را به شرح زیر صادر کرد:

نظر به این که مطابق بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/8/1369، تصویب آیین نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی از جمله وظایف هیأت امناء کتابخانه ملی احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال 1387 توسط مرجعی غیر از هیأت امناء تصویب شده است، بنابراین خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

علی مبشری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری هم پای حکم صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را امضا کرده است.

 

بر اساس این گزارش در گردش کار این پرونده آمده است: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تازگی اقدام به تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل از طریق نهادی به نام «شورای سیاستگذاری کتابخانه ملی» کرده است.

این آئین‌نامه به افراد دارای مدرک کارشناسی و مدرک حوزوی سطح 2 اجازه استفاده از سالن‌های تخصصی علوم انسانی و هنر، علوم و فنون، منابع، مرجع و پایان‌نامه‌ها را نمی‌دهد و فقط افراد دارای مدرک کارشناسی را مجاز به استفاده از قسمت عمومی دانسته است.

همچنین این آئین‌نامه افرادی را که دانشجوی مقطع کارشناسی یا دیپلم هستند و به طور کلی افراد عادی را مجاز به استفاده از منابع و امکانات کتابخانه ملی  نمی‌داند و برای هر سال عضویت از هر فرد، دریافت مبلغ 100 هزار ریال را مجاز شمرده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط