ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

جزئیات سند همکاری قوه قضائیه و بهزیستی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سایت حقوقی دادآور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه تفاهم نامه مشترک بهزیستی کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با امضای مدیران عالی رتبه این دو سازمان منعقد شد.

 

ماده یک: مفاد تفاهم نامه همکاری عبارت است از:

۱- حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از طرح جامع بشیر و مشارکت در به روز رسانی آن

۲- مشارکت سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تدوین شیوه نامه اجرایی طرح بشیر

۳-همکاری طرفین در راستای توسعه و تعمیم اجرای برنامه مشاوره پیش از ازدواج

۴- همکاری طرفین در راستای توسعه و تعمیم اجرای برنامه مداخلات تخصصی پیش و پس از طلاق

۵- مشارکت سازمان بهزیستی کشور در تهیه و تدوین شیوه نامه علمی اجرایی مراکز مشاوره تخصصی طلاق و ابلاغ مشترک آن

۶- عضویت سازمان بهزیستی کشور در کمیته ملی مداخلات طلاق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

۷-مشارکت طرفین در تهیه، تدوین و اجرای بسته های خدمتی به منظور مداخلات تخصصی در جهت کاهش عوارض ناشی از طلاق ویژه افراد پس از طلاق و فرزندان آنان

۸- حمایت از توسعه و تعمیم اجرای مدل مدیریت مهارت و دانش رفتار (امید) و ارزیابی نتایج حاصله

۹- عضویت سازمان بهزیستی کشور در کمیته ملی پیشگیری از خشونت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

۱۰-مشارکت طرفین در تهیه و تدوین شیوه نامه های علمی- اجرایی مداخلات حوزه خشونت

۱۱- همکاری طرفین در تشکیل، راه اندازی و توسعه گروه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در موضوعات مرتبط با سند همکاری

۱۲-مشارکت در طراحی و استقرار الگوهای نوین درمان و کاهش آسیب اعتیاد از جمله دادگاه درمان محور

۱۳-اتخاذ تدابیر لازم جهت تداوم ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب در حوزه های تحت مدیریت قوه قضائیه (از جمله بازداشتگاه‌ها و...)

۱۴-اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت موازین اخلاقی، ملاحظات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، حقوق فردی و اصول علمی در سیاست گذاریها و برنامه ریزی های مرتبط با ارائه خدمات در دستگاهها و نهادهای دولتی و وابسته

۱۵-کمک به حذف موانع برخورداری افراد از دریافت خدمات و حمایت های اجتماعی در سازمان های دولتی و نهادهای وابسته به دلیل وابستگی آنان به مواد

۱۶-اتخاذ تدابیر لازم جهت حل مشکل هویت و اوراق شناسایی در گروه های پرخطر

۱۷-ایجاد بسترهای قانونی لازم برای اجرای مداخلات درمان و کاهش آسیب اعتیاد با تاکید بر اورژانس و مداخلات مددکاری اجتماعی

۱۸-اتخاذ تدابیر لازم جهت شناسایی ظرفیت های قانونی موجود و اجرای مناسب آنها در راستای ارتقای و سازماندهی خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

۱۹-اولویت در پذیرش آسیب دیدگان بیماران ارجاع شده در چارچوب سند همکاری

ماده 2: تعهدات مشترک

  • به اشتراک گذاشتن ظرفیت های تخصصی، فکری، تجربی، منابع مالی و انسانی، امکانات آموزشی، فضای فیزیکی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات درون سازمانی و بین المللی و کلیه امور مرتبط بر اساس مفاد این سند
  • تامین مناسب تجهیزات، امکانات و ملزومات اجرای موضوع سند و جلب همکاری و مشارکت واحدهای تابعه
  • جلب مشارکت سایر دستگاههای حاکمیتی، عمومی و خصوصی ثالث ( با هماهنگی و تایید طرف مقابل) در اجرای برنامه های مرتبط با سند

ماده 3: روش اجرا

  • به منظور حسن اجرای نظارت و ارزیابی مفاد این سند و پیگیری و پیشبرد موضوعات مندرج در آن و همچنین تعیین خط مشی اجرایی و در صورت لزوم، به روز رسانی و تغییرات احتمالی، طرفین نمایندگانی را به یکدیگر معرفی می نمایند تا کمیته  راهبری سند تشکیل شود.
  • کمیته مذکور، بنا به ضرورت و با هماهنگی، جلسات ماهانه مشترک خواهد داشت و برای عملیاتی نمودن شرایط این سند همکاری، برنامه ریزی می کنند.
  • تمامی توافق های حاصل بین نمایندگان، صورتجلسه شده و مورد تایید امضا کنندگان این سند است.
  • در صورت هر گونه اختلاف احتمالی در تفسیر و اجرای این سند، موضوع از طریق مذاکره در چارچوب کمیته مزبور حل و فصل خواهد شد.

ماده ۴: مدت

این سند همکاری از تاریخ امضا به مدت ۲ سال معتبر است و در صورت تمایل و تداوم فعالیت های مشترک قابل تمدید است.

ماده 5: نسخ سند

این سند همکاری از جمیع جهات تابع مقررات عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماده و ۴ نسخه در تاریخ ۹۳.۱۱.۱۹ به امضای طرفین رسید. (هر ۴ نسخه حکم واحد را دارد) و از تاریخ امضاء معتبر می باشد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط