ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

پیش بینی محل عبور جداگانه در مجتمع قضایی شهید بهشتی و دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سایت حقوقی دادآور

پیرو اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مذاکرات به عمل آمده با ریاست کل دادگستری استان تهران، معاونین و مسئولین ذیربط و تفاهم انجام شده مبنی بر رعایت شأن وکلا و پیش بینی محل عبور جداگانه برای وکلای گرامی به اطلاع همکاران محترم می رساند از روز یکشنبه 03/12/93 در دادگاه تجدید نظر استان تهران و از روزسه شنبه 05/12/93 در مجتمع قضایی شهید بهشتی عبور و مرور وکلا از قسمت جداگانه ای صورت خواهد گرفت.

شایان ذکر است توافق به عمل آمده به مرور در مجتمع های قضایی دیگر نیز اجرا می شود.

در این ارتباط، تعامل همکاران و رعایت نکات و ضوابط تعیین شده توصیه می شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط