ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ثبت درخواست گواتمالا برای مشورت با پرو در نهاد حل و فصل اختلافات WTO

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

دولت گواتمالا طی یادداشت مورخ 12 آوریل2013 مطابق با بند 4 ماده 4 تفاهم نامه راجع به قواعد و آیین رسیدگی حاکم بر حل و فصل اختلافات، درخواستش برای مشورت با پرو در خصوص وضع تعرفه گمرکی مازاد بر برخی محصولاتی وارداتی از گواتمالا را در نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ثبت کرد.

مقررات داخلی پرو که موضوع اختلاف هستند تعرفه اضافی بر برخی محصولات وارداتی کشاورزی مانند برنج، شکر، ذرت و محصولات لبنی تحمیل می کند. بر اساس مقررات مورد اختلاف، در صورتی که ارزش بین المللی محصولات مورد نظر پایین تر از سطح قیمت کف کالا باشد، تعرفه ای بیش از آنچه معمول است بر کالاهای وارداتی از سوی نهادهای مسئول دولت پرو وضع می گردد. از دیدگاه گواتمالا مقررات مورد نظر مغایر با تعهدات بین المللی پرو ناشی از مقررات ذیل سازمان جهانی تجارت هستند:

الف- بند 2 ماده 4 موافقت نامه کشاورزی ناظر بر دسترسی آزاد به بازار،

ب- بند 1 ماده 2 موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت ناظر بر چگونگی تعیین دامپینگ (قیمت شکنی مکارانه) و بندهای 1، 2، 3 و 4 تفاهم نامه راجع به تفسیر بند 1 ماده 2 موافقت نامه
عمومی تعرفه و تجارت،

ج- بند 1 ماده 11 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ناظر بر تدابیر ضد دامپینگ،

د- مواد 1، 2، 3، 5 و 6 موافقت نامه ارزش گذاری گمرکی ناظر بر چگونگی ارزش گذاری گمرکی کالاهای وارداتی.

 
به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط