ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

رأی شعبه دوم رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تولیمیر

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

شعبه دوم رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، زراوکو تولیمیر (Zdravko Tolimir  ) را به ارتکاب جنایت ژنوسید، توطئه برای ارتکاب ژنوسید، قتل به عنوان نقض قواعد و رسوم جنگی، و همچنین نابودی، آزار و اعمال غیر انسانی از طریق انتقال اجباری و قتل به عنوان جنایات ضد بشریت علیه
جمعیت غیرنظامی بوسنی مجرم شناخت. دادستان، تولیمیر را به ارتکاب جنایات از طریق
مشارکت در دو اقدام مجرمانه مشترک (
Joint Criminal Enterprise) متهم کرد. به عقیده دادستان، هدف از اقدام اول، کشتار مردان توانای مسلمان بوسنی در سربرنیکا در برهه زمانی 11 جولای تا 1 نوامبر 1995 بود و هدف از اقدام دوم، جابجایی و انتقال اجباری جمعیت مسلمان بوسنی از سربرنیکا و زِپا
در از مارس تا آگوست 1995 بود. شعبه رسیدگی کننده احراز کرد که تولیمیر در هر دو
اقدام مجرمانه مشترک، مشارکت داشت و او را به جنایاتی که برای پیشبرد هدف های
اقدام مجرمانه مشترک رخ داد و همچنین به جنایات قابل پیش بینی ناشی از اقدام
مجرمانه مشترک یعنی کشتارهای فرصت طلبانه و اتفاقی دسته های کوچک از جمعیت
غیرنظامی سربرنیکا، قتل هدفمند سه رهبر مسلمان بوسنی و دیگر اعمال آزار دهنده
محکوم کرد. شعبه اعلام کرد که کشتار مردان توانای بوسنی با نیت تبعیض آمیز برای
آزار رسانیدن به جمعیت غیرنظامی انجام شد و آسیب جسمی و روحی که بر آنها وارد شد
به آستانه جنایت ژنوسید رسید. همچنین انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی، تخریب خانه ها
و مساجد، قتل رهبران برجسته محلی با هدف تضمین اینکه جمعیت مسلمان بوسنی در آینده
قادر به بازیابی خود نیست، انجام شد. به علاوه، انتقال اجباری زنان، کودکان و
سالخوردگان به آسیب های جدید جسمی و روحی انجامید و آستانه ارتکاب جنایت نسل زدایی
محقق گردید. مجموع کشتارها و انتقال های اجباری که بر بقا و زیست جمعیت مسلمانان
بوسنی تأثیر گذاشت، شعبه رسیدگی را به این نتیجه رساند که همه اقدامات با هدف از
بین بردن آن جمعیت صورت گرفت.

به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط