ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نکاتی پیرامون توافقنامه پاریس

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

در تاریخ 12 دسامبر 2015 در پاریس، بالاخره قراردادی تاریخی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه گذاری در جهت اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار توسط 195 کشور مورد توافق قرار گرفت.
توافقنامه پاریس برای اولین بار باعث گردید که تمامی کشورهای برای انجام کاری مشترک بر اساس مسئولیتهای تاریخی، حاضر و آینده‌شان در کنار هم به توافق برسند.
هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر 2 درجه سانتی گراد و همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر 1.5 درجه سانتی گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن است.
این 1.5 درجه سانتی گراد ایمنی بیشتری در مقابل پیامدهای وخیم ناشی از تغییرات اقلیمی خواهد بود.
علاوه بر این، این توافقنامه برای تقویت توانایی مقابله و سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز هدفگذاری شده است.

عناصر اساسی توافقنامه برای کنترل اقدامات به جلو

⚫️کاهش انتشار، کاهش انتشارات بطور سریع که برطبق اهداف رسیدن به دمای مورد نظر باشد
⚫️یک سیستم شفاف و مبتنی با بازار جهانی ، بررسی برای اقدامات اقلیمی
⚫️سازگاری، تقویت توانایی برای بهبود اثرات ناشی از تغییرات اقلیم
⚫️ پشتیبانی، از جمله برای تأمین منابع مالی برای کشورها جهت ایجاد آینده ای تمیز و قابل انعطاف
جزئیات بیشتر در مورد توافقنامه پاریس

تمامی کشورها گزارشهای سازگاری ارائه خواهند کرد که در آنها ممکن است جزئیات اولویتهای سازگاری، برنامه ها و نیازهای پشتیبانی آورده شود. کشورهای در حال توسعه حمایتهای بیشتری را برای اقدامات سازگاری ارائه خواهند کرد که کفایت این حمایتها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مکانیسم بین المللی ورشو در خصوص خسارات و ضررها بطور چشمگیری تقویت خواهند شد. این توافقنامه شامل یک چارچوب بسیار شفاف برای هم اقدامات و هم حمایتها دارد. این چارچوب وضوح کاهش انتشار و اقدامات سازگاری کشورها را و همچنین شروط حمایتها را تهیه خواهد کرد. در عین حال شرایط برای کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک نیز مشخص می شود. توافقنامه شامل یک بازنگری جهانی است که از 2023 شروع خواهد شد تا پیشرفت کاری جمعی در جهت اهداف این توافقنامه مورد ارزیابی قرار گیرد. و این بازنگری هر 5 سال یکبار انجام می شود. این توافقنامه شامل یک مکانیسم تطبیق خواهد بود که توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان بر آن نظارت میکنند و آنرا بصورت یک مسیر غیرمجازاتی بکار خواهند برد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط