ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

بيانيه انجمن آمريكايی حقوق بين الملل در زمینه فرمان اجرايی ترامپ مبنی بر ایجاد محدودیت در ورود برای اتباع كشورهای مشخص

در . ارسال به اخبار حقوقی خارجی

بيانيه انجمن آمريكايی حقوق بين الملل در زمینه فرمان اجرايی ترامپ مبنی بر ایجاد محدودیت در ورود برای اتباع كشورهای مشخص

انجمن آمریکایی حقوق بین الملل یک تشکل جهانی است که اعضایی از بیش از صد کشور جهان را در خود دارد.
ما نمی توانیم در برابر رویدادهای اخیر سکوت اختیار کنیم. از این رو فرصت را برای بیان همبستگی خود با اعضا و همکارانمان در سراسر جهان که با این سیاست جدید در معرض خطر افتاده اند غنیمت می شماریم. ما در کنار کسانی که ارزشهایی همچون آزادی و رواداری را ارج می نهند می ایستیم و حرکت آزادانه افراد و تبادل آزادانه افکار را برای ایجاد و حفظ روابط بین المللی بر پایه قانون و عدالت ضروری می دانیم.

لوسیندا لو
رییس انجمن آمریکایی حقوق بین الملل
یکم فوریه 2017-واشنگتن
⚖⚖⚖
برگردان: آزادی پورجعفر

ارسال به شبکه های اجتماعی