ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظریه مشورتی پیرامون ازاله بکارت و کیفر آن

در . ارسال به نظرات مشورتی

نظریه 1299/7 – 16/2/1382 – ا.ح.ق:

«تعلق ارش‌البکاره مطلق است اعم از اینکه با رضایت زانیه عمل زِنا انجام شده باشد یا بدون رضایت و به عنف، که در صورت اول فقط ارش‌البکاره تعلق می‌گیرد و در صورت دوم علاوه بر ارش‌البکاره مَهرالمثل را هم زانی باید پرداخت نماید. فتوای حضرت امام (قدس سره) در تحریرالوسیله مسأله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر رضوان‌اله تعالی‌علیه مستند نظریه فوق می‌باشد.»

 ماده قانونی مرتبط
قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲/۲/۱

ماده ۶۵۸- هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگرى و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره ۱-هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزى ثابت نيست.
تبصره ۲-رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهى كه رضايت واقعى به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط