ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظریه مشورتی پیرامون مجرمانه نبودن استفاده از فیلتر شکن

در . ارسال به نظرات مشورتی

شماره نظریه2549/7

تاریخ نظریه1391/12/20

نظریه مشورتی

 (الف- ب- ج- د) - فیلترکردن سایت یا مطلبی تدابیر امنیتی حفاظت شده موضوع ماده 1 قانون جرایم رایانه ای محسوب نمی شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست . برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلترشکن واستفاده از آن در مقررات جاری، مجازاتی پیش بینی نشده است لذا باتوجه به اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اعمال موضوع استعلام قانوناً جرم تلقی نمی شوند.

ماده 1 قانون جرایم رایانه ای: هر كس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط