ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

دو نظریه مشورتی متناقض ولی کاربردی پیرامون ذکر عقد خارج لازم در وکالتنامه

در . ارسال به نظرات مشورتی

شماره نظریه6962/7

تاریخ نظریه1388/11/06
نظریه
ذکرعقد خارج لازم در وکالت نامه هایی که از موکل حق عزل وکیل سلب شده است به این معنی نیست که با این شرط، موکل مطلقاً حق طرح دعوی ابطال وکالت نامه را به دلیل عدم وجود عقد لازم ندارد بلکه اگر چنین دعوائی مطرح شود، دعوی مطروحه قابل استماع و رسیدگی است. النهایه بار اثبات ادعا به عهده موکل است (خواهان) که باید ثابت نماید که چنین عقد لازمی وجود نداشته است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده است.


شماره نظریه3/7
تاریخ نظریه1384/01/06
نظریه
همین که طرفین در وکالتنامه رسمی قید میکنند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازم بلاعزل بودن وکیل شرط شده است برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط