ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

سه نظریه مشورتی مهم در زمینه 《شرط فاسخ》

در . ارسال به نظرات مشورتی

شماره نظریه3051/7
تاریخ نظریه1386/05/10
نظریه
چنانچه در خصوص تحقق شرط فاسخ میان طرفین اختلاف باشد ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.
⚖️⚖️⚖️
شماره نظریه7111/7
تاریخ نظریه1386/10/25
نظریه
1- اگر چه شرط فاسخ در قانون قانون مدنی به صورت صریح وجود ندارد ولی با توجه به ماده 10 قانون مدنی مراضات طرفین می تواند چنین شرطی را در قرارداد توجیه نماید 2- اثر شرط تفاسخ از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست. 3- منافع و نماآت نیز تابع مبیع است یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد.
⚖️⚖️⚖️
شماره نظریه185/7
تاریخ نظریه1392/02/09
نظریه
در فرضی که در قرارداد شرط شده که « چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود معامله فسخ است» چنین شرطی از مصادیق شرط فاسخ بوده و به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ می شود و انتقال چک از ناحیه مشروط له به دیگری و صدور گواهی عدم پرداخت چک بنام دارنده بعدی چک موجب منتفی شدن شرط مذکور نمی شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط