ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

شماره نظریه1494/7

در . ارسال به نظرات مشورتی

نظریه مشورتی

شماره نظریه1494/7
تاریخ نظریه 1391/07/19
نظریه
هرچند به عقیده شورای محترم نگهبان به شماره 5318-24/7/1372 مصوبات عادی مجلس شورای اسلامی، توان نسخ یا ابطال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند ولی این بدان معنی نیست که مصوبات مزبور علی الابد غیر قابل نسخ وابطال باقی بمانند، زیرا پس از گذشت زمان معتدٌ به چنانچه تغییر مصلحت بنظر موجه باشد، مجلس شورای اسلامی، حق طرح وتصویب قوانین مغایر را پیدا می کند. بنابراین با فرض تعارض ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات با تبصره 4 ماده 3 وتبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مع الوصف از مواردی است که تغییر مصلحت با گذشت زمان معتدٌ به بنظر مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان موجه تشخیص گردیده است و حدوث تغییر مصلحت در بنیان فکری مقنن به تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات انجامیده که با فرض تعارض با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابلیت اجرا دارد.
⚖️⚖️⚖️
قوانین مرتبط با این نظریه

ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات:
قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط