ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظريّه شماره ۷/۷۱۳۶ مورخ ۱۳۶۵/۱/۲۱

در . ارسال به نظرات مشورتی

در قانون وكالت و آيين‌نامه‌هاى مربوطه مطلبى دال بر اين‌كه وكيل دادگسترى قبل از تنظيم وكالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد ديده نمى‌شود. طبق اصول كلى مادام كه رابطه حقوقى بين وكيل و موكّل ايجاد نشده و وكالت‌نامه وى تنظيم گرديده باشد وكيل دادگسترى نسبت به پرونده بيگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پيشرفت كار يا احقاق حق افراد، وكيل دادگسترى مى‌تواند از اسناد و مدارك و اطلاعاتى كه معمولا افراد مراجعه‌كننده در اختيار دارند مسائل را استنباط و وكالت‌نامه تنظيم و به كار وكالت اشتغال ورزد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط