ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، اعتبار ندارد

در . ارسال به نظرات مشورتی

 

شماره نظريه: 7/34/253520
تاريخ صدور: 1394/11/03

سوال
با توجه به ماده (30) قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ضابط، قابل استناد می‌باشد یا خیر؟

نظريه
برابر صراحت ذیل ماده (30) قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، اعتبار ندارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی