ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت می‌گردد و مرجع قضایی اعلام می‌نماید در صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می‌باشد؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت می‌گردد و مرجع قضایی اعلام می‌نماید در صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می‌باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ آورده است، بر اساس قانون نمی توان صدور حکم آزادی مشروط را به پرداخت جزای نقدی منوط کرد چرا که ممکن است پس از صدور حکم به نحوی مجازات نقدی وی تسویه شود و از طرف دیگر نمی توان فردی را که به پرداخت مجازات نقدی محکوم است آزاد کرد بنابراین فردی که توان پرداخت جزای نقدی نداشته باشد به دستور دادگاه در زندان میماند و محاسبه مدت زمان بازداشت جایگزین جزای نقدی از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکوم صورت می‌گیرد.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

اولا: مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده است و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادرشده درخصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

ثانیا: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم، به پرداخت جزای نقدی صحیح نیست؛ ولی چنانچه محکوم علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می ماند.

ثالثا: با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکوم علیه صورت می پذیرد.

به نقل از سایت فارس

ارسال به شبکه های اجتماعی