ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزائی نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

آیا طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزائی نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظری مشورتی اعلام کرده است:

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازات های متعدد است با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های 2و3 آن، هر مجازات باید مستقل از مجازاتهای دیگر بر اساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه بندی شوند و با توجه به این که درجه بندی مجازاتها متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین ممکن است هر یک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هر مجازات بر اساس درجه ای که در آن قرار گرفته، تخفیف پیدا می کند.

به نقل از سایت فارس

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط