ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي نيازي به طرح دعوي عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيست.

در . ارسال به نظرات مشورتی

در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي نيازي به طرح دعوي عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيست.
پرسش:
نظر به اين که اولاً بر اساس ماده 2 آئين نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت هاي بدني (موضوع ماده 13 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387)، صندوق تأمين خسارت هاي بدني داراي شخصيت حقوقي مستقل است.
ثانياً مرکزيت و مرجع دريافت اوراق قضائي مربوط به صندوق تأمين
خسارت هاي بدني در تهران واقع شده است و ثالثاً مطابق ماده 22 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، محاکم قضائي مکلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه زي ربط و يا صندوق تأمين خسارت بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند، بفرمائيد تکليف محاکم در مواجهه با پرونده هاي تصادفات رانندگي، عمل به ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني است که طي آن خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است که اين امر به لحاظ بعد مسافت و به دليل عدم اعاده به موقع نسخه دوم ابلاغيه و يا عدم حضور نماينده صندوق، موجبات تجديد اوقات رسيدگي و اطاله دادرسي را فراهم مي آورد و يا تکليف، اجرا ماده 21 همان قانون است که بر اساس دعاوي در دادگاهي اقامه مي شود که متوقف يا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود، شعبه يا نمايندگي داشته باشد که در اين صورت نيز مشکلات جدي هزينه و اياب و ذهاب بر زيان ديدگان تحميل خواهد شد.
پاسخ:
اصولاً نيازي به طرح دعوي عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيست و دعوت اين صندوق در پرونده هاي مربوط صرفاً به عنوان مطلع است. ثانياً در مواردي که به طرفيت اين صندوق طرح دعوي مي شود، بعد مسافت و امثال آن باعث تغيير دادگاه صالح نمي شود.
(نظريه شماره ي 3764/7 مورخ 1/8/1390)

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط