ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

سوال: در متن سند نكاحيه نوشته شده است مهريه تعداد 124 عدد سكه بهار آزادي در هر زمان به قيمت هر عدد 000/120 ريال در ذمه زوج ...

در . ارسال به نظرات مشورتی

تاریخ 12/2/91
شماره 242/7
پرونده14-2/9-91
سوال:
در متن سند نكاحيه نوشته شده است مهريه تعداد 124 عدد سكه بهار آزادي در هر زمان به قيمت هر عدد 000/120 ريال در ذمه زوج  
1- آيا اين شرط صحيح است؟

2- اگر زن دادخواست مهريه (ديه) آيا مستحق تعداد124 سكه است يا به ازاي هر سكه 000/12 ريال؟

3- مهريه زن سكه است يا 124 عدد مبالغ 000/120 ريال؟
متن نظریه:

اولاً- دادگاه بايد باتوجه به محتويات پرونده قصد مشترك طرفين را احراز وحتي الامكان از
ميزان نوع مهريه رفع جهالت شود.
 
 ثانياً- اگر جهالت برطرف نشود برابر ماده 1100 قانون مدني زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
به نقل از سایت اداره حقوقی قوه قضاییه

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط