ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا كساني كه نوارهاي مبتذل ومستهجن را نگهداري يا حمل يا تماشا مي كنند مجرم محسوب مي‌شوند؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سؤال:
منظوراز  دارندگان كه در ماده3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري  فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند عنوان شده چه مي‌باشد آيا شامل كساني كه نوارهاي  مبتذل ومستهجن را نگهداري يا حمل يا تماشا مي كنند هم مي‌شود يا خير؟

نظريه اداره حقوقي
بر  اساس رأي وحدت رويه شماره 645_ 23/9/78 هيأت عمومي ديوان‌عالي‌كشور* نظر  به اين كه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 كه به موجب ماده  729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده نگهداري، طرح، نقاشي،  نوار سينما و ويدئو و به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه  دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي‌شود.  بنابراين صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتي كه تعداد آن معدّ براي امر  تجاري و توزيع نباشد از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده و فاقد جنبه  جزائي است.
*- رأي شماره 645-23/9/1378- «رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور»
«  نظر به اين كه بر طبق ماده 640 قانون م. ا (تعزيرات مصوب 1375 ) كه به  موجب ماده 729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده , نگهداري, طرح  نقاشي , نوار سينما و ويدئو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي  را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب  مي‌شود بنابراين صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتي كه تعداد آن معدّ براي  امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده و فاقد  جنبه جزائي است .
بنا به  مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان مركزي (اراك)  در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان  عالي كشور تأييد مي‌شود.

 

اين  رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در  امور كيفري) براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط