ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مجازات ارتداد و سبّ النبي از نوع حدّ است یا تعزیر؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

شماره و تاريخ نظريه: 7826/7 – 14/8/1381

سؤال‌:

با  عنايت به اينكه شارع مقدس براي ارتداد عقوبت قتل در نظر گرفته است اين  عقوبت با كداميك از مواد مندرج در كتاب قانون مجازات اسلامي مطابقت دارد  توجهاً به اينكه در ماده 513 همين قانون براي ساب النبي مجازات قتل در نظر  گرفته شده, حال اين مجازات حد است يا تعزير ؟

نظريه اداره حقوقي

چون مجازات ارتداد سبّ النبي در شرع مقرر گرديده است , لذا مشمول ماده 13 قانون مجازات اسلامي و از نوع حدّ است.

 

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط