ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا در دعاوی حقوقی مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه که به ماخذ وجه چک تمبر هزینه دادرسی ابطال می‌شود نیاز و تکلیفی به تقدیم جداگانه خسارت تاخیر تادیه و ابطال تمبر هزینه دادرسی نسبت به آن نیز ضرورت دارد یا خیر؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سؤال    :
آیا در دعاوی حقوقی مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه که به ماخذ وجه چک تمبر هزینه دادرسی ابطال می‌شود نیاز و تکلیفی به تقدیم جداگانه خسارت تاخیر تادیه و ابطال تمبر هزینه دادرسی نسبت به آن نیز ضرورت دارد یا خیر ؟

نظریه شماره :7/1314- 91/6/28
پاسخ:
با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت تاخیر تادیه ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور بصورت دعوی مستقل طرح واقامه گردد دعوا مالی بوده که بایستی تقویم و به میزان مقرر قانونی هزینه دادرسی پرداخت گردد.

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط