ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

باتوجه به سن شناسنامه‌ای که مطابق با سال شمسی است پسر یا دختر هرکدام جداگانه در چه سنی به سال شمسی، کبیر محسوب می‌شوند؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سؤال:
باتوجه به سن شناسنامه‌ای که مطابق با سال شمسی است پسر یا دختر هرکدام جداگانه در چه سنی به سال شمسی کبیر محسوب می‌شوند؟

نظریه شماره 7/885  - 91/5/7
پاسخ :
با توجه به قانون رشد متعاملین و رأی وحدت رویه 37/62  مورخ 64/10/3 مداخله صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ در امور مالی محتاج به اثبات رشد وی در محکمه می‌باشد و صرف بلوغ کافی برای احراز رشد معامله و دخل و تصرف در اموال نمی‌باشد و در مورد استعلام با عنایت به اینکه گذشت از دیه جنبه  مالی داشته در واقع نوعی دخل وتصرف دراموال محسوب می‌گردد و لذا دختر و پسری که درپرونده‌های قصاص قصد گذشت داشته باشند یا باید رشدشان در محکمه اثبات و یا به سن 18 سال تمام شمسی که سن اهلیت قانونی است رسیده باشند.

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط