ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

چنانچه دادگاه اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب را وارد تشخيص دهد، قرار را نقض و قرار جلب به محاكمه صادر مي كند

در . ارسال به نظرات مشورتی

نظريه شماره 7/3720 – 1388/6/18

در مواردي كه دادگاه به استناد تبصره 1 اصلاحي 1381 ذيل بند «ج» ماده (14) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي پرونده را براي رفع نقص به دادسرا عودت مي دهد بايد بدل پرونده و تعيين وقت احتياطي ( نظارت ) براي آن، تكميل و اعاده پرونده از دادسرا در انتظار بماند و دراين قبيل موارد موجبي براي كسر پرونده از آمار موجودي دادگاه وجود ندارد و پس از رفع نقص و اعاده پرونده از دادسرا نيز چنانچه دادگاه دلايل پرونده را براي تعقيب كيفري متهم كافي و اعتراض شاكي را مثلاً به قرار منع تعقيب وارد تشخيص دهد،‌ قرار معترض عنه را نقض يا فسخ نموده و قرار جلب به محاكمه متهم را صادر و پرونده را براي اقدامات قانوني به دادسرا عودت مي دهد.

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط