ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع کند آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

به گزارش ایرنا، نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوق و تدوین قوانین قوه قضاییه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

سئوال) چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع کند آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟

چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا می تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب کند یا اینکه الزاما قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می آید ؟

پاسخ ) در فرض سئوال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با توجه به ذیل ماده 299 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن فقط یک حق قصاص ( قصاص مچ) برای مجنی علیه ثابت می شود و با توجه به ماده 390 قانون یاد شده مجنی علیه با رضایت مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.

سئوال) آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازات های درجه یک حبس بیش از 25 سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می شود یا خیر؟

پاسخ) مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه یک بیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط