ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

وکلاي معاضدتي از الصاق و ابطال تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه معاضدتي معاف مي باشند...

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

بر اساس نظريه اي که در تاريخ ١٣٩٣/٩/٣ از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه صادر شد، وکلاي معاضدتي از الصاق و ابطال تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه معاضدتي معاف مي باشند .

 

اداره معاضدت قضايي کانون وکلا فروردين امسال و به دنبال مشکلاتي که برخي از شعب دادگاه ها براي وکلاي معاضدتي در مورد پرداخت ماليات حق الوکاله ايجاد کرده بود از اداره حقوقي قوه قضاييه تقاضاي اظهار نظر جديد و عدول از نظريه شماره ٧١٤/٩٢/٧ مورخ ١٩/٤/٩٢ نمود.

 

در پاسخ به اين استعلام ،اداره حقوقي قوه قضاييه بر اساس نظريه جديدي تحت شماره ٢٠٨/٩٣/٧ مورخ ٣/٩/١٣٩٣ از نظريه سابق خود عدول نموده و پرداخت ماليات و الصاق و ابطال تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه هاي معاضدتي را ناموجه دانسته است .

 

اينک متن استعلام و پاسخ اداره حقوقي قوه قضاييه به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز به نظر همکاران مي رسد :

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط